^Powrót na góre
  
  
  
Get Adobe Flash player

Programy

PRZEDSZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW

obowiązujący w roku szkolnym 2018/2019

w Przedszkolu Gminnym w Świeszynie

W roku szkolnym 2018/19 w Przedszkolu Gminnym w Świeszynie w grupie dzieci 3, 4, 5-letnich pracujemy na programach:

Program wiodący:

- "Program wychowania przedszkolnego"- Janiak Małgorzata, Witerska Kamila - realizacja cały rok szkolny

Programy wspomagające:

-Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej „Dziecięca matematyka”- wybrane zabawy- realizacja cały rok szkolny

Metody wspomagające:

-Zbiór nowoczesnych metod pracy z dziećmi „Przedszkolaki krok drugi”- wybrane scenariusze

-Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherbrne w zabawach i ćwiczeniach gimnastycznych- realizacja cały rok szkolny

Dzieci 4,  5 -letnie pracują na programach multimedialnych:

– „Mądre dziecko- myślę, tworzę i wiem”

- „Socrates”

-„Mała akademia Przedszkolaka”

 

 

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 REALIZUJEMY:

 

* MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY - MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY

Celem projektu jest rozwijanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami, bibliotekami w całej Polsce i za granicą. Zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom i wprowadzanie dziecka w świat literatury. Kształtowanie postaw patriotycznych jak również włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego.

* KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY - PROGRAM XI EDYCJA

Celem programu jest popularyzacja ochrony przyrody wśród przedszkolaków, ich rodziców i nauczycieli przedszkolnych oraz zasad ekologii. Wzrost świadomości wśród dzieci odnośnie ochrony natury i jej darów. Zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania czasu i ruchu. Uczenie dzieci kreatywnego myślenia, samodzielności i podejmowania inicjatyw.

* ZDROWE ZĘBY MAMY MARCHEWKĘ ZJADAMY - PROGRAM III EDYCJA

Celem programu jest prowadzenie edukcji prozdrowotnej w zakresie higieny i zdrowia jamy ustnej wśród dzieci. Nabywanie wiedzy z zakresu higieny jamy ustnej w tym wyrabianie umiejętności poprawnego szczotkowania zębów. Ukazanie zależności pomiędzy odżywianiem a stanem uzębienia.

* SPRZĄTANIE ŚWIATA 2018 XI EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI EKOLOGICZNEJ POD HASŁEM "ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY" 

Celem akcji jest przyczynienie się do ugruntowania postaw i nawyków ekologicznych dzięki, którym nasza planeta będzie z roku na rok czystsza. Akcja ma za zadanie uświadomić również, że telefony komórkowe zawierają szkodliwe metale ciężkie, które są zagrożeniem dla środowiska szczególnie wody i gleb.

 

 

 

 

Copyright © 2013. Przedszkole Gminne w Świeszynie Rights Reserved.