Harmonogram
wycieczek

PROGRAMY, PROJEKTY, KAMPANIE, INNOWACJE PEDAGOGICZNE

ROK SZKOLNY 2019/2020

Projekt „Mały Miś w świecie Wielkiej Literatury” ma na celu rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi w całej Polsce i za granicą. Postać Małego Misia – maskotka – pełni rolę przewodnika po świecie literatury . Przedszkolaki przez cały rok wykonują 8 modułów o różnej tematyce. Projekt realizuje kierunki polityki MEN w roku szkolnym 2019/2020, jak również rozwija współpracę z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym.

„Piękna Nasza Polska Cała” to Międzynarodowy Projekt Edukacyjny, którego celem jest wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych u dzieci i młodzieży. Przedszkolaki w każdym miesiącu wykonują 2 zadania do których włączają rodziców, dziadków, środowisko lokalne oraz zespołu ludowe. Projekt poprzez wykonywane zadania i wymianę doświadczeń integruje wiele placówek z Polski i Kresów.

Kampania Społeczna z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski „Ja nie wiedzę Ciebie, Ty zobacz mnie” ma ona na celu kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób z niepełnosprawnością wzrokową. Poprzez zajęcia i filmy edukacyjne dzieci zapoznają się z pojęciem i sposobami pomocy ludziom z niepełnosprawnością wzrokową. 

HARMONOGRAM WYCIECZEK W PRZEDSZKOLU GMINNYM W ŚWIESZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2019/20

LP.TEMATYKA   WYCIECZEK

TERMIN   REALIZACJI,

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

1.

2. 

3.  

4.  

5.  

 

Spacery związane z realizacją tematyki   kompleksowej według miesięcznych planów pracy:

– środowiska przyrodnicze (łąka, las,   ogród, park)

Wycieczki użyteczności publicznej :

-Urząd Gminy w Świeszynie

-poczta

-sklep

-Biblioteka Publiczna w Świeszynie

Wycieczki autokarowe:

-Bałtycki Teatr Dramatyczny w   Koszalinie

– kino

Wycieczka do Schroniska dla Bezdomnych   Zwierząt w Koszalinie

Wycieczka do Straży Pożarnej w   Koszalinie

Inne nieplanowane a wynikłe z   organizacji pracy przedszkola

Cały rok szkolny

dyrektor, nauczyciele wg planowania   miesięcznego, Rada Rodziców, rodzice

Przedszkole czynne od 6.30 do 16.00

Zapraszamy

Kontakt

94 316-12-21

przedszkole.swieszyno@gmail.com
Świeszyno 45a,
76-024 Świeszyno