Harmonogram
wycieczek

HARMONOGRAM WYCIECZEK W PRZEDSZKOLU GMINNYM W ŚWIESZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2019/20

LP.TEMATYKA   WYCIECZEK

TERMIN   REALIZACJI,

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

1.

2. 

3.  

4.  

5.  

 

Spacery związane z realizacją tematyki   kompleksowej według miesięcznych planów pracy:

– środowiska przyrodnicze (łąka, las,   ogród, park)

Wycieczki użyteczności publicznej :

-Urząd Gminy w Świeszynie

-poczta

-sklep

-Biblioteka Publiczna w Świeszynie

Wycieczki autokarowe:

-Bałtycki Teatr Dramatyczny w   Koszalinie

– kino

Wycieczka do Schroniska dla Bezdomnych   Zwierząt w Koszalinie

Wycieczka do Straży Pożarnej w   Koszalinie

Inne nieplanowane a wynikłe z   organizacji pracy przedszkola

Cały rok szkolny

dyrektor, nauczyciele wg planowania   miesięcznego, Rada Rodziców, rodzice

Przedszkole czynne od 6.30 do 16.00

Zapraszamy

Kontakt

94 316-12-21

przedszkole.swieszyno@gmail.com
Świeszyno 45a,
76-024 Świeszyno