Harmonogram
wycieczek

PROGRAMY, PROJEKTY, KAMPANIE, INNOWACJE PEDAGOGICZNE

ROK SZKOLNY 2020/2021

Projekt „Mały Miś w świecie Wielkiej Literatury” ma na celu rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi w całej Polsce i za granicą. Postać Małego Misia – maskotka – pełni rolę przewodnika po świecie literatury . Przedszkolaki przez cały rok wykonują 8 modułów o różnej tematyce. Projekt realizuje kierunki polityki MEN w roku szkolnym 2019/2020, jak również rozwija współpracę z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym.

„Piękna Nasza Polska Cała” to Międzynarodowy Projekt Edukacyjny, którego celem jest wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych u dzieci i młodzieży. Przedszkolaki w każdym miesiącu wykonują 2 zadania do których włączają rodziców, dziadków, środowisko lokalne oraz zespołu ludowe. Projekt poprzez wykonywane zadania i wymianę doświadczeń integruje wiele placówek z Polski i Kresów.

Kampania Społeczna z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski „Ja nie wiedzę Ciebie, Ty zobacz mnie” ma ona na celu kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób z niepełnosprawnością wzrokową. Poprzez zajęcia i filmy edukacyjne dzieci zapoznają się z pojęciem i sposobami pomocy ludziom z niepełnosprawnością wzrokową. 

Przedszkole czynne od 6.30 do 16.00

Zapraszamy

Kontakt

94 316-12-21

przedszkole.swieszyno@gmail.com
Świeszyno 45a,
76-024 Świeszyno

Od dnia 4 maja 2021 roku, rozpoczęli pracę rachmistrze spisowi przez telefon.

Rachmistrzowie będą dzwonić z numeru 22 828 88 88 i aż do odwołania nie będą odwiedzać respondentów w domach.

Należy pamiętać, że:

  • Rachmistrz spisowy ma oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko,  numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych.
  • Jeśli obowiązek spisowy został już zrealizowany przez Internet albo poprzez infolinię spisową nikt nie będzie dzwonić do respondentów w tej sprawie. Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych.
  • Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej. Takie pytania mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych.
  • W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego, prosimy zaistniały incydent niezwłocznie zgłaszać na infolinię spisową lub do właściwego Gminnego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania.

W związku z rozpoczęciem pracy przez rachmistrzów telefonicznych informujemy w jaki sposób można zweryfikować jego tożsamość:

  1. Poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/
  2. Poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,  a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza.

Po weryfikacji rachmistrza i uzyskaniu pewności, że dzwoni w celu przeprowadzenia spisu, prosimy mieć na uwadze, że zgodnie z ustawą nie można odmówić mu podania danych.

Skip to content