^Powrót na góre
  
  
  
Get Adobe Flash player

Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI TRZYLETNICH

 

 

Czas od – do Aktywność dzieci
6.30 – 8.10 Schodzenie się dzieci. Swobodna zabawa służąca realizacji pomysłów dzieci. Używanie form grzecznościowych. Kontakty z rodzicami.  
8.10 – 8.30   Czynności porządkowe. Ćwiczenia poranne. 
8.30 – 8.45  Czynności higieniczno-samoobsługowe, praca dyżurnych.
8.45 – 9.00    I Śniadanie – dziecko uczy się i opanowuje umiejętności kulturalnego jedzenia.
 9.00 – 9.20 Czynności higieniczno-samoobsługowe. Mycie zębów. 
9.20– 9.40 Zajęcie w sali lub na powietrzu – realizacja treści podstawy programowej zgodne z wybranym programem wychowania przedszolnego. 
9.40 – 10.20   Zabawy dowolne wspomagające całościowy rozwój dzieci.
10.20 – 10.30   II Śniadanie .Czynności higieniczno-samoobsługowe.  Spacery rekreacyjne , wycieczki, obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.   
10.30 – 11.30 Spacery rekreacyjne , wycieczki, obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.  
11.30 – 11.45 Czynności higieniczno-samoobsługowe.    Obiad
11.45  – 12.00 Obiad .
12.00 – 13.00 Odpoczynek dzieci, słuchanie spokojnej muzyki lub bajek. Zabawy dowolne dzieci.
13.00 – 14.15    Zabawy dowolne , zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne, zabawy  rozwijające percepcje wzrokowa i słuchową, utrwalanie wierszy i piosenek, praca indywidualna.
14.15– 14.30   Zawaby ruchowe przy muzyce, zabawy w kole. Czynności higieniczno-samoobsługowe.  
14.30 – 14.45   Podwieczorek.
14.45-16.00  Zabawy doskonalące i rozwijające kompetencje dzieci, gry i zabawy dydaktyczne, omówienie wydarzeń dnia. Rozmowy z rodzicami. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA DZIECI CZTEROLETNICH i PIĘCIOLETNICH

Czas od – do Aktywność dzieci
6.30 – 8.10 Schodzenie się dzieci. Swobodna zabawa służąca realizacji pomysłów dzieci. Używanie form grzecznościowych. Kontakty z rodzicami.  
8.10 – 8.30   Czynności porządkowe. Ćwiczenia poranne. 
8.30 – 8.45  Czynności higieniczno-samoobsługowe, praca dyżurnych.
8.45 – 9.00   I Śniadanie – dziecko uczy się i opanowuje umiejętności kulturalnego jedzenia.
 9.00 – 9.20 Czynności higieniczno-samoobsługowe. Mycie zębów. 
9.20– 9.40 Zajęcie w sali lub na powietrzu – realizacja treści podstawy programowej zgodne z wybranym programem wychowania przedszolnego. 
9.40 – 10.20   Zabawy dowolne wspomagające całościowy rozwój dzieci.
10.20 – 10.30   II Śniadanie .Czynności higieniczno-samoobsługowe.  Spacery rekreacyjne , wycieczki, obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.   
10.30 – 11.30 Spacery rekreacyjne , wycieczki, obserwacje przyrodnicze, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym.  
11.30 – 11.45 Czynności higieniczno-samoobsługowe.    Obiad
11.45  – 12.00 Obiad .
12.00 – 12.15 Ćwiczenia relaksacyjne przy muzyce, czytanie bajek.
12.15 – 14.15  Zabawy dowolne , zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne, zabawy  rozwijające percepcje wzrokowa i słuchową, utrwalanie wierszy i piosenek, praca indywidualna.
14.15– 14.30  Zawaby ruchowe przy muzyce, zabawy w kole. Czynności higieniczno-samoobsługowe.  
14.30 – 14.45  Podwieczorek.
14.45-16.00  Zabawy doskonalące i rozwijające kompetencje dzieci, gry i zabawy dydaktyczne, omówienie wydarzeń dnia. Rozmowy z rodzicami. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

 

 

 

Copyright © 2013. Przedszkole Gminne w Świeszynie Rights Reserved.